Spiritual Sexual Shamanism & Tantra

Onze workshops en trainingen staan in de traditie van het Shamanic Sacred Sexuality, gecombineerd met elementen uit tantra en emotioneel lichaamswerk. Wat betekenen deze begrippen?

Spiritual Sexual Shamanism

Sjamanisme is een verzamelnaam van spirituele inzichten en rituelen. Duizenden jaren geleden vond je over de hele wereld vormen van sjamanisme waarmee de mensen hun verbinding met het leven en de kosmos uitdrukten. Het is de oudste vorm van bewuste spirituele beleving en heling die de mensheid kent. De natuur speelde daarbij een grote rol, niet alleen de fysieke natuur maar vooral de spirituele dimensie daarvan. Met de komst van de grote wereldgodsdiensten als Jodendom, Christendom en Islam verdween deze traditionele vorm van sjamanisme. Het langst hield sjamanisme stand in Zuid-Amerika bij volkeren als de Azteken en de Maya’s. Maar met de komst van de Spanjaarden werd het sjamanisme ook daar verbannen.

Shamanic Sacred Sexuality is een vorm van sjamanisme waarbij seksuele energie wordt gebruikt om meer direct contact te krijgen met de essentie van het bestaan. Die essentie is ‘sacred’, vandaar dat we ook wel spreken over ‘sacred sexuality’. Gebruikt in rituelen wordt het een poort naar andere lagen van het bewustzijn, voorbij persoonlijkheid, identiteit en ego. Seksuele energie wordt gezien als de meest krachtige energie die er is, het wordt gelijkgesteld aan levenskracht. Omdat het bij Shamanic Sacred Sexuality gaat om de kracht van het leven, gaat het ook over de kracht van de dood.

In het oorspronkelijk sjamanisme waren er sjamanen die als taak hadden contact te onderhouden met ‘the sacred’. In de ‘moderne’ benadering is uitgangspunt dat iedereen, met behulp van sjamanistische oefeningen en rituelen, in staat is toegang te krijgen tot de ‘sacred levels’ van het bestaan. Iedereen heeft een sjamaan in zich.

“Shamanism is not a sweet kitten you can take on your lap, it’s a roaring lion. Shamanism is about being F* alive, that’s all. Just be F* alive!” (Bruce Lion, international shamanic teacher)

Tantra & -modern- Sjamanisme

Eigenlijk hebben alle huidige spirituele stromingen en religies hun bron in het sjamanisme, ook tantra. Maar tantra heeft natuurlijk in duizenden jaren een lange ontwikkeling gekend, met vele verschillende stromingen. Zoiets als ‘de tantra’ bestaat dan ook niet. Dat maakt vergelijken van tantra met sjamanisme moeilijk. Maar we kunnen je wel iets vertellen over hoe wij zelf het verschil ervaren.

Het meeste tantra aanbod op dit moment valt onder de zgn. ‘neo-tantra’. Dat is een vrij recente stroming ontstaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en eigenlijk een mix tussen Westerse –psychologische en therapeutische- inzichten en spirituele tradities uit India en Tibet. Deze vorm van tantra laat je contact maken met je hart, brengt je in een flow van harts -liefdes- energie waarmee je je verbindt met anderen, en met het grote geheel, de spirituele dimensie.

Ook in het sjamanisme gaat het uiteindelijk om liefdesenergie! Maar dan via de weg van ‘empowering’: het ervaren van de enorme kracht van het bestaan en je die kracht -weer- toe eigenen. Meer dan binnen de neo-tantra werken we binnen het sjamanisme niet alleen met de lichte energie van liefde en verbinding maar werken we via rituelen met de meer ‘donkere’ lagen van het bestaan.

Ook het werken met seksuele energie is explicieter dan binnen de meeste tantra-workshops. Als belangrijkste bron van onze levenskracht nodigen we je om uit deze ‘schaamteloos’ te beleven, als een manier om in contact te komen, en te blijven, met de essentie van het bestaan zelf.

Shamanic Sacred Sexuality richt zich -meer dan neo-tantra- vooral op contact met het ‘transpersoonlijke bewustzijnsniveau’, waarbij je ego, identiteit, gender en dergelijke er niet (meer) toe doen. Om dit niveau in haar werkelijke diepte te kunnen ervaren is een gegrond bewustzijn van je persoonlijke bewustzijnsniveau van essentieel belang. In onze trainingen is daarom aandacht voor beide niveaus.

Het persoonlijke bewustzijnsniveau is daarbij erg gebaat bij oa proceswerk en emotioneel lichaamswerk die je helpen om je meer bewust te worden van je ego identificaties en om emotionele blokkades los te laten. Denk daarbij aan sharing cirkels, ademhalingstechnieken, beweging, stemwerk, energetisch werk, aanraking, emotional release, stimuleren en sturen van seksuele energie, rituelen rond dood en wedergeboorte. Waar mogelijk werken we ook buiten, in connectie met de natuur.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste tools waarmee we werken.

Persoonlijk en transpersoonlijk bewustzijn

Met persoonlijk bewustzijn wordt bedoeld het alledaagse bewustzijn waar je doorgaans in verkeert. Het stelt je in staat de dingen te doen die gedaan moeten worden: werken, zorgen, liefhebben, regelen, hypotheek afsluiten, plannen en afspraken maken, omgang met familie, vrienden en kennissen. Het persoonlijke bewustzijn is gekoppeld aan je ego, dat wil zeggen alle opvattingen die je over jezelf hebt. En die opvattingen zijn gevormd door alle ervaringen die je in je leven hebt meegemaakt.

Het transpersoonlijk bewustzijn is een ander niveau van bewustzijn, waar je ego veel minder een rol speelt. Het is het hier en nu, zonder verleden en zonder toekomst. Op dit niveau ervaar je het leven heel anders, als een geheel waarin alles, ook jij, met alles verbonden is. De grenzen tussen ‘jij’ en de rest vervagen hier. Je denkt niet meer, je bestaat.

Contact maken met dit transpersoonlijke bewustzijn en die ervaringen meenemen in je dagelijks leven is een belangrijk onderdeel van de reis.

De vier innerlijke stemmen

We denken vaak dat we één bewustzijn hebben, het bewustzijn van het hoofd, maar dat is niet zo. Je hebt ook het bewustzijn van je hart dat gaat over verlangens in de verbinding met anderen (of het verlangen om juist geen verbinding te maken). Je hebt het bewustzijn van je buik, waar die diepere emoties schuilen als angst, woede, plezier. En je hebt het bewustzijn van je seks, een hele krachtige levensenergie gericht op expansie en voortbestaan.

Elk bewustzijn heeft zijn eigen wijsheid, zijn eigen verhaal te vertellen aan jou. En elk bewustzijn reageert vanuit eigen wijsheid op situaties waarmee je wordt geconfronteerd.

Ieder bewustzijn heeft ook zijn eigen plek in de opbouw van je hersenen. Jammer genoeg is het niet zo dat ze altijd keurig op één lijn zitten, ze zijn in de loop van de evolutie van de mens een beetje schots en scheef op elkaar gestapeld, zonder al te veel aandacht voor de onderlinge verbindingen. Daardoor geven ze vaak tegenstrijdige signalen naar je af en dat is verwarrend. Zo kan de stem van het ene bewustzijn een krachtig ‘yes’ zeggen tegen een situatie, terwijl een andere stem nadrukkelijk ‘no’ roept. Contact maken met al je bewustzijnscentra om ze vervolgens beter met elkaar te laten ‘samenwerken’ is een belangrijk onderdeel van de reis.

E-motion

Het leven stroomt door je lichaam: fysiek, emotioneel, energetisch, spiritueel. Hoe vrijer het kan stromen, hoe krachtiger, completer en bewuster je bent. Het zijn je emoties die een belangrijke voorwaarde zijn voor deze stroming. Waar emoties blokkeren loopt het vast en is er geen stroming meer mogelijk. Emoties is energie in beweging: e-motion.

Daarom dat het vrij maken van vastzittende emoties een belangrijk onderdeel is van je reis. Zodat je optimaal kunt gaan stromen.

Mannelijke en vrouwelijke energie

Mannelijke en vrouwelijke energie heeft niets te maken met het feit of je een man of vrouw bent (of iets daartussen in). We beschikken allemaal over zowel het een als het ander, ongeacht in wat voor lichaam we zitten.

Mannelijke energie heeft een sterke focus, is doelgericht, wilt een resultaat halen, iets voor elkaar krijgen. Mannelijke energie is ‘verticaal’ en staat als een stevig gefundeerd huis.

Vrouwelijke energie daarentegen is ‘horizontaal’, gericht op meerdere doelen tegelijkertijd. Vrouwelijke energie kijkt veel meer om zich heen dan de mannelijke energie die zich op één punt focust, vrouwelijke energie is altijd op zoek naar verbinding.

Een goed ontwikkelde mannelijke en vrouwelijke energie maakt je enorm krachtig. Ze zijn voorwaardelijk voor elkaar: je kunt je mannelijke energie niet volledig ontwikkelen als je je vrouwelijke energie verwaarloost, en omgekeerd.

Lichte en donkere energie

Lichte en donkere energie is niet hetzelfde als vrouwelijke en mannelijke energie, het zijn begrippen die iets zeggen over het ‘karakter’ van energie. Lichte energie is vluchtig, stromend, bewegend en verbindend.  Donkere energie is vast, stevig. Donkere energie wordt vaak geassocieerd met negatief, eng of bedreigend, maar is dat absoluut niet. Er zit heel veel positieve kracht in. Omarmen van je ‘dark side’ is enorm bevrijdend en empowering.

Mannelijke en vrouwelijke energie hebben dus zowel een licht als een donkere kant.

Shadows

Shadows is alles wat je onderdrukt in jezelf, omdat je denkt dat het niet past, niet mag, niet welkom is, niet geaccepteerd wordt, afkeurenswaardig is, niet netjes of zelfs zondig. Je verstopt deze delen van jezelf in de schaduw, waar niemand ze kan zien. Jijzelf ook niet, want dit onderdrukken gebeurt vaak onbewust. Eenmaal in de schaduw gaan ze hun eigen leven leiden, groot en bedreigend worden waardoor je nog meer energie moet steken in het onderdrukken ervan.

Als je shadows weer naar het licht brengt blijken ze vaak heel veel moois te bezitten en zijn ze een verrijking van je leven. En je hoeft er niet meer bang voor te zijn…

Sacred sexuality

Niets is in de loop der eeuwen, in vrijwel alle culturen over de hele wereld, zo belast met angst, schuld en schaamte als seksuele energie. Daarmee hebben we ons afgesneden van de belangrijkste ‘life force’ waarover we beschikken. We zijn bang voor deze primaire kracht die het ontstaan en de voeding is van het leven zelf. We hebben onze seksuele energie in een hokje gestopt, het hokje van de slaapkamer en het hokje van onze geslachtsdelen.

Maar seksuele energie is zoveel meer, je kunt er je hele lichaam mee opladen en je kunt het gebruiken om emotionele wonden te helen. Door in bewust contact te staan met je seksuele energie, door te weten hoe je deze opwekt en kunt gebruiken, beschik je over het meest krachtige levenselixer dat er is.

Werken met deze ‘sacred sexuality’ vanuit de Sjamanistische traditie, kan onderdeel uitmaken van je reis.

Sommige van onze workshops hebben sacred sexuality als specifiek thema.

Verlangens en grenzen

Je grenzen weten, je grenzen voelen en je grenzen kunnen stellen zorgt voor veiligheid, ook tijdens je reis. Je kunt alleen maar leren, onderzoeken en experimenteren als je je veilig weet. Je hebt er niets aan jezelf over je grenzen te duwen want dat werkt averechts. Met name in het eerste deel van je reis besteden we daar veel aandacht aan.

Binnen die veilige omgeving kunnen dan je verlangens naar boven komen. Dat waar je naar verlangt, naar hunkert, dolgraag zou willen maar tegelijkertijd bang voor bent. Stap voor stap ga je je diepste verlangens verkennen en zo je grenzen verruimen. Je verlangens zijn de motor van je reis, zij bepalen je route en wijzen je de weg.

Synergie

Tot slot: je maakt je reis niet alleen voor jezelf, want je maakt deel uit van het grote geheel. Je draagt daarmee bij aan meer vreugde, liefde en compassie in je omgeving. Het is jouw reis, maar energie uit je omgeving (relatie, werk, opvoeding) neem je daarin mee en transformeer je mee. Een reis ondernemen is dankbaar werk. Let’s make the world a better place.

KvK nummer 76892514
BTW ID-nummer NL860828797B01
Bankrekening NL87INGB0006582717
Translate »