OVER SPIRITUALITEIT EN BEWUSTZIJN ALS BRON VAN VRIJHEID

Herken jij dat, dat je altijd wel iets weet te vinden wat nog niet oké is aan je? Dat er altijd nog wat aan jezelf moet worden verbeterd, moet worden opgelost? Of dat je pas echt gelukkig kunt zijn als…? Wij in ieder geval wel! En we weten intussen ook dat het afwijzen van jezelf of nastreven van iets buiten je berust op een misverstand, althans, vanuit spiritueel oogpunt gezien.

Zowel het afwijzen van iets in jezelf (zoals die rare gewoonte), als het nastreven van iets wat je niet meent te hebben (zoals geluk) komt vanuit je ego. Dat ego, dat wil zeggen alle opvattingen die je bewust of onbewust over jezelf hebt, speelt een voortdurend spel met ons. Want het ego is altijd bang voor tekorten, bang om iets kwijt te raken, bang om iets niet te kunnen krijgen, bang om niet te voldoen.

Het gaat er niet om met dat ego “af te rekenen”. Dat gaat je ook niet lukken, want het ego is gericht op overleven en zal zichzelf niet om zeep helpen. Het is ook niet nodig, zolang je je maar bewust bent van de grote invloed die je ego op je dagelijkse leven uitoefent. Op je beleving van liefde, intimiteit, je relaties, je werk, je leven. En dat je kunt leren de identificatie met deze opvattingen over jezelf, opgebouwd tijdens je leven, los te laten. Niet door je ego af te wijzen, maar door je bewuster te worden wanneer je ego actief is. Daarnaast helpt het om te oefenen in het ervaren van je vrije staat, daar waar je beseft dat je in essentie al vrij bent. Dat er sprake is van overvloed in plaats van tekorten.

Het ego overstijgen wordt dit ook wel genoemd. Met andere woorden: je hebt een ego, maar je bent dat ego niet. Je bent uiteindelijk vrijheid.

Dat willen we je met Seedz for life laten ervaren,  het ego overstijgen en die vrije staat weer terug vinden in jezelf. Daar ligt onze ware passie, en daar zijn we goed in (al zeggen we het zelf).

Spirituele relatie?

Spirituele relatie? Daar wilden wij natuurlijk meer over weten dus togen we afgelopen weekend naar de Veluwe voor een driedaagse workshop “Spirituele relaties” van Jan Geurtz.

Een spirituele relatie is gericht op autonomie, liefde en (spirituele) ontplooiing. Het doel is niet (het behoud van) de relatie als zodanig, maar de individuele ontwikkeling van beide partners. De relatie dus als middel, niet als doel. Dat betekent nogal wat. Om te beginnen accepteer je dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor je geluk maar ook je problemen. De oplossing daarvoor kun je niet bij de ander leggen. Je kunt de ander wel vragen om te ondersteunen, maar je kunt dat niet claimen. Omgekeerd natuurlijk ook: jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk van de ander.
Dat betekent natuurlijk niet dat je niet voor elkaar mag zorgen, van elkaar mag genieten, elkaar kunt inspireren en elkaar innig lief mag hebben. Maar ieder staat op eigen benen en draagt zichzelf. Je doet/laat geen dingen waar je zelf niet helemaal achter staat, omdat je eigenlijk bang bent dat de ander zich anders afgewezen voelt, en vervolgens jou weer zal afwijzen. Dat kan behoorlijk confronterend zijn, maar juist dat brengt de ander verder in zijn/haar ontwikkeling, en nodigt uit om (al kan het in eerste instantie voelen als een afwijzing) ook zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf kan best betekenen dat je om hulp/liefde/warmte/bevestiging vraagt omdat je daar (soms zo vreselijk veel zelfs!) behoefte aan hebt. De ander mag dan ja zeggen, of nee, er rust geen claim. De “nee” van de ander kan heel lastig zijn maar ook de “nee” van jezelf tegen de ander!
Als je de ongemakkelijke gevoelens die dit oproept kunt onderzoeken door ze waar te nemen en liefdevol te omhelzen (in plaats van ze af te wijzen/toe te dekken) kom je dichter bij jezelf en kun je jezelf bevrijden van afhankelijkheidspatronen, ook wel ego-beknellingen genoemd. En het wonderlijke is, hoe meer je dit beoefent, hoe vrijer de liefde kan stromen.

Jan Geurtz beschrijft het zo: Een spirituele relatie kun je met elkaar als liefdespartners ontwikkelen als die niet langer gebaseerd is op behoeftigheid en angst, maar op liefde en spirituele ontplooiing. De spirituele relatie is een relatievorm waarin de partners hun autonomie en spirituele ontwikkeling voorop stellen en elkaar daarbij helpen.
Bijna iedereen heeft een zelfbeeld dat gebaseerd is op zelfafwijzing, en op behoeftigheid aan liefde en erkenning van buitenaf om je waardevol te kunnen voelen. Veel liefdesrelaties raken daardoor na een tijdje in een crisis en lopen stuk, of -wat erger is- komen terecht in een gezapig soort samenzijn, uitsluitend gericht op veiligheid en routine. En dat is jammer, want achter die versluierende en soms beknellende patronen zit wel een diepe en authentieke liefde. Die wordt echter steeds onbereikbaarder en in plaats daarvan ben je verwikkeld in een wederzijdse bevestiging van allerlei oude patronen en gevoelens. Liefde verandert steeds meer in veiligheid, en die wordt steeds meer een beknelling. Maar het alternatief -de relatie beëindigen- vervult je steeds meer met angst. Er lijkt geen andere oplossing dan te vluchten in de alledaagse bezigheden. (…)

We kwamen geïnspireerd terug van dit weekend, inspiratie die we meenemen in onze relatie, en natuurlijk ook in ons werk voor Seedz for life!

Reflecties over liefde

“In onze Westerse wereld komt de echte liefde in het gedrang. Dat is een niet te onderschatten probleem, want de liefde is voor de mens een niet te onderschatten noodzaak. De mens is een wreedaardig dier, maar ook een dier dat streeft naar liefde. Hij is een liefdevol beest. De liefde komt in het gedrang omdat we geen tijd hebben. We lijken voor niets nog tijd te hebben. We lijken vergeten te “zijn”. Geen tijd, geen zijn.

(….) De liefde heeft baat bij afstand doen van de drukte en het gedoe. Dat is moeilijk in de westerse wereld. Zelfs de stilte is door de consumptiemaatschappij ingehaald. Er is een nieuwe markt voor, die van de meditatiecursussen of stilteweekends. Zo afgezonderd van de rest van ons leven is stilte contraproductief. Stilte die deel uitmaakt van ons leven daarentegen, en die deel uitmaakt van onze relatie, maakt ons bang. Als de liefde moeilijk wordt denken we vooral dat we van alles moeten ondernemen. We gaan in therapie.
(…) Een stel dat niet meer naast elkaar kan zitten zonder iets te doen, heeft wellicht een probleem. Liefde is essentieel en mysterieus, ook woorden kunnen er niet bij. Kunnen samenzijn in stilte is een noodzakelijk aspect van de duurzame liefde”.

Kijk, daar word ik nu even stil van. Dat kan, zelfs in een overvolle forensentrein.
Citaat uit: “Liefde, een onmogelijk verlangen” van Dirk de Wachter.

Goede reis,
Frank

Polariteit in je relatie

Artikel: mannelijke en vrouwelijke energie; polariteit in je relatie

We dragen allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke energie in ons. Mannelijke energie is doelgerichte energie, mentaal, gefocused en op zoek naar ruimte en vrijheid. Vrouwelijke energie is aards, breed en krachtig stromend, emotioneel, beweeglijk, kleurrijk, en op zoek naar liefde en verbinding. De meeste mensen herkennen beiden polen in zich.
In relaties spelen in deze polen een interessante rol, omdat ze, als je je er niet bewust van bent, voor veel onbegrip kunnen zorgen en/of een afname van de (seksuele) aantrekkingskracht en daarmee van “het leven” in je relatie.
Zo doet een vrouw, die succesvol is op haar werk, hiervoor een beroep op haar mannelijke energie, om zich te focussen en haar doelen te behalen.
Heeft ze een relatie, dan is de kans groot dat haar man een deel van de zorg- en evt. opvoedingstaken op zich neemt. Een prachtige ontwikkeling in deze moderne tijd waardoor de vrouw haar mannelijke, en de man zijn vrouwelijke kanten meer kan ontwikkelen.
Maar er zijn ook risico’s…. Bij onvoldoende bewustzijn van deze verschuiving in de energie kan de polariteit, die nodig is voor de aantrekkingskracht tussen het mannelijke en vrouwelijke, in kracht afnemen. De relatie kan daarvoor vervlakken, de seksuele aantrekkingskracht vermindert of verdwijnt, en/of er kan groot onbegrip tussen de beide polen ontstaan.
Want de vrouw -als zij verbonden is met haar vrouwelijke essentie- verlangt naar liefde, intimiteit en verbinding met haar man. Sterker, om zich als vrouw seksueel volledig te kunnen openen in het intieme contact verlangt ze (bewust of onbewurst) naar volledige overgave aan haar man. Zit de man daarentegen teveel in zijn vrouwelijke energie dan zal hij niet volledig richting kunnen geven om haar die veiligheid en geborgenheid te bieden die ze daarbij nodig heeft. Anderzijds heeft de man ook de vrouwelijke energie bij zijn partner nodig om zich uitgenodigd te voelen in zijn mannelijke essentie en kracht.
Kort gezegd: in een relatie kun je de polen door er bewust mee (leren) om te gaan vergroten, wat de relatie zal laten (op)bloeien en versterken.
Overigens geldt dit natuurlijk net zo goed voor singles die op zoek zijn naar de liefde en verlangen naar een diepgaande, vervullende relatie!

Treingemijmer over liefde

Ik zit veel in de trein tegenwoordig, vanwege mijn werk. Nou ja, het is meer staan dan zitten, ingepakt en opgestuwd tussen de andere treinforensen die dit waarschijnlijk met net zo weinig plezier ondergaan als ik. Lezen is dan een prima escape, en dat kan zelfs staand. Vaak kom ik dan mooie passages tegen, inspirerende teksten die mij door de treinreis heen helpen en zelfs soms door de dag…

In deze rubriek “treingemijmer” een selectie daaruit, ter inspiratie.
Vandaag een citaat uit “Liefde, een onmogelijk verlangen” van de Vlaamse schrijver/psychiater Dirk de Wachter. Heel toepasselijk in deze tijd…

” In de verbrokkelde, uit elkaar vallende wereld zal de liefde een verbindende factor zijn. Het multiculturele samenleven verloopt moeizaam, en het zal de liefde zijn die het mogelijk maakt…. Mensen worden verliefd over allerlei obstakels heen. Over de Berlijnse muur heen, over religie heen, over de scheidslijn van slaven en meesters heen. Hoe absurd of onmogelijk de omstandigheden ook zijn, de liefde doet haar werk. En wij zijn vatbaar voor de romantische kracht, of we nu willen of niet. We verkijken ons op de onmogelijke liefde van de Titanic, we vinden dat een illegale immigrant die bij ons de liefde heeft gevonden niet teruggestuurd mag worden, we houden nog steeds van het verhaal van Romeo en Julia.
We zijn gewend de geschiedenis te vertellen vanuit oorlogen en bloedvergieten. De mensheid lijkt daaruit te bestaan. Maar ondanks de gruwel zijn we er nog altijd als menselijke soort. Het is dankzij de liefde dat we nog niet in moorddadigheid ten onder zijn gegaan. Omdat we altijd ook voor elkaar zijn blijven zorgen.”

Daar kan Trump het mee doen, wat mij betreft.
En nu moet ik er uit om tijdig een strategische positie in te nemen bij de uitgang. Want anders mis ik mijn overstap.
Goede reis.

Frank

foto van SEEDZ for life.

Vrouw versus man

Wat wil een vrouw nu eigenlijk? Of beter gezegd: wat wil de vrouwelijke energie? Vrouwelijke energie wil liefde aanbieden, vrouwelijke kracht, energie en emotie. En wil daarin gezien en bevestigd worden want voor vrouwelijke energie is de (liefdes)relatie het allerbelangrijkste.

En wat wil de mannelijke energie? Mannelijke energie heeft een missie nodig, een doel om te realiseren, liefst individueel en hoogst persoonlijk. Daar is de mannelijke energie op gefocust. Een liefdesrelatie is ook voor hem belangrijk, maar dan toch vooral als een plek waarin hij tot rust kan komen, nieuwe krachten op kan doen om vervolgens weer op missie te gaan.

Lees verder

© 2020 Seedz for Life

Mede ontworpen door Jim SchulpenBoven ↑