Wat is tantra?

Leg deze vraag voor aan 10 mensen die `iets` met Tantra doen, en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden…

Dat geeft al aan in hoeveel verschillende richtingen de Tantra zich hier in het Westen ontwikkeld heeft. Iets als `de echte Tantra` bestaat dan ook eigenlijk niet. Vanuit haar oorsprong, lang geleden in India, heeft de Tantra zich ontwikkeld tot de vele verschijningsvormen van dit moment. Lastig, als je “iets”met Tantra wil gaan doen, want het aanbod aan workshops en cursussen is breed en je weet van te voren nooit precies wat je kunt verwachten.

In veel van onze workshops maken ook wij gebruik van Tantra. In dit artikel leggen we uit wat Tantra voor ons betekent.

  1. Tantrische oefeningen

 Wanneer iemand zegt: ‘ ik doe aan tantra’ of “ik beoefen tantra” dan wordt meestal bedoeld het doen van tantrische oefeningen. Meestal door het volgen van workshops en cursussen; het aanbod hierin is groot.

Tantrische oefeningen zijn gericht op het intensiveren van belevingen, ervaringen en gevoelens. Verbinding maken met jezelf, en verbinding maken met anderen, daar draait het om. Een ven de betekenissen van het woord tantra is “web”, dat wat alles met alles verbindt.

Er zijn veel “soorten” oefeningen: ademhalingsoefeningen, oogcontact, gebruiken van stem/geluid, beweging/dans, meditaties en aanraking/massage. Die laatste zijn het meest bekend, maar tantrische oefeningen bestaan dus uit veel meer dan massage. Afhankelijk van het soort oefening doe je ze alleen, in duo’s, met een kleine groep of in een grotere groep.

Alle oefeningen zijn “lichaamsgericht”, dat betekent dat de zintuigen een grote rol spelen: kijken, tasten, horen en soms ook ruiken en proeven. Je zintuigen worden geprikkeld, en je richt je vervolgens op de sensaties en gevoelens die daardoor in jezelf ontstaan, de energie die daardoor in jezelf gaat stromen.

Daardoor word je bewuster van je eigen gevoelswereld, en ga je ook bewuster om met de verbinding met anderen. Zowel het contact met jezelf als met anderen verdiept zich en wordt intenser. Op die manier ruimte maken in jezelf, jezelf openen en daardoor “vrijer” te kunnen leven, in volledig contact met jezelf, dat is waar het in tantrische oefeningen om gaat.

Vaak wordt de nadruk gelegd op de “aangename” kant van tantra: de warme verbinding voelen met jezelf en anderen, je hart openen, de flow van het liefdevolle contact. Dat is zeker wat tantra kan doen, maar tantrische oefeningen zijn niet alleen maar “fijn”. Want als je je open stelt voor alles wat in je aanwezig is, dan kom je natuurlijk ook stukken tegen die minder fijn zijn: oude pijn, emotionele blokkades, angst voor bijvoorbeeld intimiteit, angst om gekwetst te worden. Alles wat er is verdient liefdevolle aandacht, zegt de tantra, dus ook deze stukken in jezelf. Wij vinden het belangrijk ook hiervoor ruimte te maken in onze workshops.

Soms kom je de begrippen “ Rode Tantra” (tantra van de linkerhand) en “Witte tantra” (tantra van de rechterhand)” tegen. Over het algemeen wordt met Rode Tantra bedoeld tantra die wereldser is, meer op lichamelijke beleving en plezier gericht en explicieter erotisch/seksueel. Aanraking (massage) is een belangrijk onderdeel. Witte Tantra is meer gericht op ademhaling, meditatie, beweging en minder op massage. Maar iedereen heeft zo zijn eigen definitie van Rode Tantra en Witte Tantra, dus als je deze termen tegenkomt zegt het nog niet zoveel over wat je precies kunt verwachten. Daarom gebruiken wij deze termen niet, beter kun je kijken naar de omschrijving van het programma/workshop.

Tantra is gericht op wat er “in het hier en nu is”. In die zin is tantra geen therapie, er is geen van te voren vastgesteld “behandelplan”. Maar tantrische oefeningen laten je ervaren waarin je vrij bent, en waar je dat nog niet bent, en nodigen je uit die onvrije stukken te verkennen en op te lossen. In die zin kunnen tantrische oefeningen zeker een therapeutisch effect hebben.

 

  1. Tantra als levenshouding

 Als je regelmatig tantrische oefeningen doet kun je gaan merken dat je anders in het leven gaat staan. Kenmerkend daarin is dat je het leven meer ervaart zoals het zich aan je voordoet, dat je er minder “grip” op wil houden. Je hebt je vast wel eens afgevraagd wat je met je leven wil. Door tantra wordt deze vraag omgedraaid: je gaat je afvragen wat het leven van jou wil. Dat je zelf echt regie kunt hebben over je leven is volgens tantra een illusie. We willen dit wel omdat het zekerheid biedt en een gevoel van controle maar ga maar eens na hoe vaak je leven anders is gelopen dan je had verwacht, en bedacht.

Een tantrische levenshouding betekent dat je, wanneer er zich bijvoorbeeld een probleem aandient, dit niet meteen wil vastpakken en oplossen. Je laat eerst alles door je heen gaan, wat doet dat probleem met je, wat voel je er bij. Niet zozeer de emoties die het oproept (boosheid, verdriet) maar de gevoelslaag die daar onder zit. Je blijft daar in contact mee, maar tegelijkertijd blijf je ook van een beetje afstand observeren: “goh, interessant/mooi/heftig wat ik hier allemaal bij voel en wat het allemaal met me doet”. Tantra gaat er van uit dat het leven zelf wel duidelijk maakt wat je met een bepaalde situatie het beste kunt doen, zodra je het genoeg doorvoeld hebt komt er vanzelf een bewustzijn hoe je het beste kunt handelen. Vaak is het zelfs zo dat het probleem zich vanzelf oplost, of dat in ieder geval de oplossing zich vanzelf aandient.

Het betekent dus niet dat je passief moet blijven, maar wel dat je niet te snel “in een oplossing moet gaan”. Dan is de kans namelijk groot dat je het proces verstoort en kiest voor een oplossing die niet optimaal voor je is.

Openstellen dus voor alles wat er op je pad komt (juist de onverwachte dingen), beleven wat dit met je doet zonder je te laten meeslepen in de emotie van het moment, en niet te snel naar een oplossing grijpen. Zodat je kunt meegaan in de levensstroom, het leven de regie laat, in het vertrouwen dat die je brengt waar je moet zijn. Ook al zijn die paden onbekend, en is de bestemming ongewis. Daar is lef voor nodig….

Op dat punt aangekomen betekent “bezig zijn met tantra” niet meer het doen van tantrische oefeningen (die heb je waarschijnlijk niet eens meer nodig), maar is tantra een levenshouding geworden, die elk moment van de dag in je aanwezig is, en van waaruit je leeft, ervaart en reageert.

  

  1. Tantra als spirituele leer

 Uiteindelijk is tantra een spirituele leer, en zoals eigenlijk met alle “Oosterse spiritualiteit” is het spirituele doel het bereiken van Verlichting. Dat laatste wordt ook omschreven met woorden als “een worden met de kosmos”, “een worden met het Al”, “een worden met de Schepping”. In wat modernere termen wordt ook gesproken over het “ervaren van non-dualiteit”. Daarmee wordt een ervaring bedoeld waarmee het onderscheid tussen jou en de rest (anderen, de wereld) verdwijnt. Je voelt je een met alles, je voelt het verschil niet meer. Ook de tijd bestaat niet meer, alleen het hier en nu. Alles is een, ondeelbaar en op dit moment.

In de manier waarop je dit bewustzijn kunt bereiken verschilt tantra van de meeste andere “spirituele methoden”. Die zijn vaak gebaseerd op “ontzegging” van alles wat met plezier te maken heeft: door discipline, vasten, langdurige meditaties, seksuele onthouding, afzondering en dergelijke wordt verlichting nagestreefd. Het pad van de Tantra is juist het omgekeerde: als je een wil worden met alles, zul je eerst alles volledig moeten kunnen ervaren, en dat doe je met je lichaam, je gevoelens, je zintuigen. Tantra nodigt je dus uit daar helemaal in te gaan, als een middel om tot een hoger bewustzijn te komen.  En om het uiteindelijk weer allemaal te kunnen loslaten.

Betekent dit nu dat je, als je met tantra begint, uiteindelijk dit hele pad moet gaan, uiteindelijk op dit derde niveau uit moet komen? Nee, natuurlijk niet. In tantra “moet” er weinig, en tantra is ook niet gericht op doelen in de toekomst maar op het hier en nu. Als die spirituele kanten je niet zo aanspreken maar je vindt het gewoon fijn om regelmatig in workshops tantrische oefeningen te doen, en te genieten van wat dat met je doet, dan moet je dat vooral doen. Je zult er versteld van staan wat dat je emotioneel en relationeel kan opleveren!

 

  1. Tantra en seksualiteit

 Tantra wordt vaak geassocieerd met seks en dat is jammer. Want tantra draait niet om seks en al helemaal niet de seks zoals wij die in het Westen gewend zijn. Voor tantra is seksuele energie een krachtig middel om te gaan stromen, verbinding te maken met alles wat er in je beweegt. Seksuele energie wordt binnen de tantra vaak gelijkgesteld aan levensenergie. En omdat het bij tantra gaat om open te staan voor alles, zou het vreemd zijn niet open te staan voor seksuele energie, want die bezitten we allemaal.

Binnen de tantra is seksuele energie een vorm van energie die, mits op de juiste manier gebruikt, kan bijdragen aan vergroting van je bewustzijn, en aan je persoonlijke groei.

Je zou kunnen zeggen dat de seks, zoals de meesten van ons die kennen, doelgericht is, gericht op opwekken van seksuele lust om vervolgens die lust weer kwijt te raken in een orgasme. Een korte termijn bevrediging. Tantrische seksuele energie is niet gericht op bevrediging maar voedend voor alles wat er in je leeft. Daarom dat tantra er naar streeft die energie te behouden, met je mee te dragen, in plaats van zo snel mogelijk weer te ontladen.

Bovendien is tantrische seksuele energie sterk gericht op het ervaren van verbinding, met jezelf en met de ander. En die verbinding kan heel intens zijn, veel meer en dieper dan de “geilheid” van de op snelle bevrediging gerichte seks.

Tantra kent oefeningen die specifiek gericht zijn op het opwekken van deze “tantrische”seksuele energie. Maar tantra kent nog veel meer oefeningen die die hier niet specifiek op gericht zijn… Met andere woorden: seksueel gerichte oefeningen zijn maar een onderdeel van de tantra en bovendien, tantrische seksuele energie is niet te vergelijken met de “geile lust” waar we normaal gesproken aan denken als het over seks gaat.

Tantra heeft dus (ook) met seksualiteit te maken maar wel op een andere manier dan je waarschijnlijk gewend bent.

Meer weten over Tantra? Bel of mail ons gerust: seedzforlife@gmail.com

OVER SPIRITUALITEIT EN BEWUSTZIJN ALS BRON VAN VRIJHEID

Herken jij dat, dat je altijd wel iets weet te vinden wat nog niet oké is aan je? Dat er altijd nog wat aan jezelf moet worden verbeterd, moet worden opgelost? Of dat je pas echt gelukkig kunt zijn als…? Wij in ieder geval wel! En we weten intussen ook dat het afwijzen van jezelf of nastreven van iets buiten je berust op een misverstand, althans, vanuit spiritueel oogpunt gezien.

Zowel het afwijzen van iets in jezelf (zoals die rare gewoonte), als het nastreven van iets wat je niet meent te hebben (zoals geluk) komt vanuit je ego. Dat ego, dat wil zeggen alle opvattingen die je bewust of onbewust over jezelf hebt, speelt een voortdurend spel met ons. Want het ego is altijd bang voor tekorten, bang om iets kwijt te raken, bang om iets niet te kunnen krijgen, bang om niet te voldoen.

Het gaat er niet om met dat ego “af te rekenen”. Dat gaat je ook niet lukken, want het ego is gericht op overleven en zal zichzelf niet om zeep helpen. Het is ook niet nodig, zolang je je maar bewust bent van de grote invloed die je ego op je dagelijkse leven uitoefent. Op je beleving van liefde, intimiteit, je relaties, je werk, je leven. En dat je kunt leren de identificatie met deze opvattingen over jezelf, opgebouwd tijdens je leven, los te laten. Niet door je ego af te wijzen, maar door je bewuster te worden wanneer je ego actief is. Daarnaast helpt het om te oefenen in het ervaren van je vrije staat, daar waar je beseft dat je in essentie al vrij bent. Dat er sprake is van overvloed in plaats van tekorten.

Het ego overstijgen wordt dit ook wel genoemd. Met andere woorden: je hebt een ego, maar je bent dat ego niet. Je bent uiteindelijk vrijheid.

Dat willen we je met Seedz for life laten ervaren,  het ego overstijgen en die vrije staat weer terug vinden in jezelf. Daar ligt onze ware passie, en daar zijn we goed in (al zeggen we het zelf).

Spirituele relatie?

Spirituele relatie? Daar wilden wij natuurlijk meer over weten dus togen we afgelopen weekend naar de Veluwe voor een driedaagse workshop “Spirituele relaties” van Jan Geurtz.

Een spirituele relatie is gericht op autonomie, liefde en (spirituele) ontplooiing. Het doel is niet (het behoud van) de relatie als zodanig, maar de individuele ontwikkeling van beide partners. De relatie dus als middel, niet als doel. Dat betekent nogal wat. Om te beginnen accepteer je dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor je geluk maar ook je problemen. De oplossing daarvoor kun je niet bij de ander leggen. Je kunt de ander wel vragen om te ondersteunen, maar je kunt dat niet claimen. Omgekeerd natuurlijk ook: jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk van de ander.
Dat betekent natuurlijk niet dat je niet voor elkaar mag zorgen, van elkaar mag genieten, elkaar kunt inspireren en elkaar innig lief mag hebben. Maar ieder staat op eigen benen en draagt zichzelf. Je doet/laat geen dingen waar je zelf niet helemaal achter staat, omdat je eigenlijk bang bent dat de ander zich anders afgewezen voelt, en vervolgens jou weer zal afwijzen. Dat kan behoorlijk confronterend zijn, maar juist dat brengt de ander verder in zijn/haar ontwikkeling, en nodigt uit om (al kan het in eerste instantie voelen als een afwijzing) ook zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf kan best betekenen dat je om hulp/liefde/warmte/bevestiging vraagt omdat je daar (soms zo vreselijk veel zelfs!) behoefte aan hebt. De ander mag dan ja zeggen, of nee, er rust geen claim. De “nee” van de ander kan heel lastig zijn maar ook de “nee” van jezelf tegen de ander!
Als je de ongemakkelijke gevoelens die dit oproept kunt onderzoeken door ze waar te nemen en liefdevol te omhelzen (in plaats van ze af te wijzen/toe te dekken) kom je dichter bij jezelf en kun je jezelf bevrijden van afhankelijkheidspatronen, ook wel ego-beknellingen genoemd. En het wonderlijke is, hoe meer je dit beoefent, hoe vrijer de liefde kan stromen.

Jan Geurtz beschrijft het zo: Een spirituele relatie kun je met elkaar als liefdespartners ontwikkelen als die niet langer gebaseerd is op behoeftigheid en angst, maar op liefde en spirituele ontplooiing. De spirituele relatie is een relatievorm waarin de partners hun autonomie en spirituele ontwikkeling voorop stellen en elkaar daarbij helpen.
Bijna iedereen heeft een zelfbeeld dat gebaseerd is op zelfafwijzing, en op behoeftigheid aan liefde en erkenning van buitenaf om je waardevol te kunnen voelen. Veel liefdesrelaties raken daardoor na een tijdje in een crisis en lopen stuk, of -wat erger is- komen terecht in een gezapig soort samenzijn, uitsluitend gericht op veiligheid en routine. En dat is jammer, want achter die versluierende en soms beknellende patronen zit wel een diepe en authentieke liefde. Die wordt echter steeds onbereikbaarder en in plaats daarvan ben je verwikkeld in een wederzijdse bevestiging van allerlei oude patronen en gevoelens. Liefde verandert steeds meer in veiligheid, en die wordt steeds meer een beknelling. Maar het alternatief -de relatie beëindigen- vervult je steeds meer met angst. Er lijkt geen andere oplossing dan te vluchten in de alledaagse bezigheden. (…)

We kwamen geïnspireerd terug van dit weekend, inspiratie die we meenemen in onze relatie, en natuurlijk ook in ons werk voor Seedz for life!

Reflecties over liefde

“In onze Westerse wereld komt de echte liefde in het gedrang. Dat is een niet te onderschatten probleem, want de liefde is voor de mens een niet te onderschatten noodzaak. De mens is een wreedaardig dier, maar ook een dier dat streeft naar liefde. Hij is een liefdevol beest. De liefde komt in het gedrang omdat we geen tijd hebben. We lijken voor niets nog tijd te hebben. We lijken vergeten te “zijn”. Geen tijd, geen zijn.

(….) De liefde heeft baat bij afstand doen van de drukte en het gedoe. Dat is moeilijk in de westerse wereld. Zelfs de stilte is door de consumptiemaatschappij ingehaald. Er is een nieuwe markt voor, die van de meditatiecursussen of stilteweekends. Zo afgezonderd van de rest van ons leven is stilte contraproductief. Stilte die deel uitmaakt van ons leven daarentegen, en die deel uitmaakt van onze relatie, maakt ons bang. Als de liefde moeilijk wordt denken we vooral dat we van alles moeten ondernemen. We gaan in therapie.
(…) Een stel dat niet meer naast elkaar kan zitten zonder iets te doen, heeft wellicht een probleem. Liefde is essentieel en mysterieus, ook woorden kunnen er niet bij. Kunnen samenzijn in stilte is een noodzakelijk aspect van de duurzame liefde”.

Kijk, daar word ik nu even stil van. Dat kan, zelfs in een overvolle forensentrein.
Citaat uit: “Liefde, een onmogelijk verlangen” van Dirk de Wachter.

Goede reis,
Frank

Polariteit in je relatie

Artikel: mannelijke en vrouwelijke energie; polariteit in je relatie

We dragen allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke energie in ons. Mannelijke energie is doelgerichte energie, mentaal, gefocused en op zoek naar ruimte en vrijheid. Vrouwelijke energie is aards, breed en krachtig stromend, emotioneel, beweeglijk, kleurrijk, en op zoek naar liefde en verbinding. De meeste mensen herkennen beiden polen in zich.
In relaties spelen in deze polen een interessante rol, omdat ze, als je je er niet bewust van bent, voor veel onbegrip kunnen zorgen en/of een afname van de (seksuele) aantrekkingskracht en daarmee van “het leven” in je relatie.
Zo doet een vrouw, die succesvol is op haar werk, hiervoor een beroep op haar mannelijke energie, om zich te focussen en haar doelen te behalen.
Heeft ze een relatie, dan is de kans groot dat haar man een deel van de zorg- en evt. opvoedingstaken op zich neemt. Een prachtige ontwikkeling in deze moderne tijd waardoor de vrouw haar mannelijke, en de man zijn vrouwelijke kanten meer kan ontwikkelen.
Maar er zijn ook risico’s…. Bij onvoldoende bewustzijn van deze verschuiving in de energie kan de polariteit, die nodig is voor de aantrekkingskracht tussen het mannelijke en vrouwelijke, in kracht afnemen. De relatie kan daarvoor vervlakken, de seksuele aantrekkingskracht vermindert of verdwijnt, en/of er kan groot onbegrip tussen de beide polen ontstaan.
Want de vrouw -als zij verbonden is met haar vrouwelijke essentie- verlangt naar liefde, intimiteit en verbinding met haar man. Sterker, om zich als vrouw seksueel volledig te kunnen openen in het intieme contact verlangt ze (bewust of onbewurst) naar volledige overgave aan haar man. Zit de man daarentegen teveel in zijn vrouwelijke energie dan zal hij niet volledig richting kunnen geven om haar die veiligheid en geborgenheid te bieden die ze daarbij nodig heeft. Anderzijds heeft de man ook de vrouwelijke energie bij zijn partner nodig om zich uitgenodigd te voelen in zijn mannelijke essentie en kracht.
Kort gezegd: in een relatie kun je de polen door er bewust mee (leren) om te gaan vergroten, wat de relatie zal laten (op)bloeien en versterken.
Overigens geldt dit natuurlijk net zo goed voor singles die op zoek zijn naar de liefde en verlangen naar een diepgaande, vervullende relatie!

Treingemijmer over liefde

Ik zit veel in de trein tegenwoordig, vanwege mijn werk. Nou ja, het is meer staan dan zitten, ingepakt en opgestuwd tussen de andere treinforensen die dit waarschijnlijk met net zo weinig plezier ondergaan als ik. Lezen is dan een prima escape, en dat kan zelfs staand. Vaak kom ik dan mooie passages tegen, inspirerende teksten die mij door de treinreis heen helpen en zelfs soms door de dag…

In deze rubriek “treingemijmer” een selectie daaruit, ter inspiratie.
Vandaag een citaat uit “Liefde, een onmogelijk verlangen” van de Vlaamse schrijver/psychiater Dirk de Wachter. Heel toepasselijk in deze tijd…

” In de verbrokkelde, uit elkaar vallende wereld zal de liefde een verbindende factor zijn. Het multiculturele samenleven verloopt moeizaam, en het zal de liefde zijn die het mogelijk maakt…. Mensen worden verliefd over allerlei obstakels heen. Over de Berlijnse muur heen, over religie heen, over de scheidslijn van slaven en meesters heen. Hoe absurd of onmogelijk de omstandigheden ook zijn, de liefde doet haar werk. En wij zijn vatbaar voor de romantische kracht, of we nu willen of niet. We verkijken ons op de onmogelijke liefde van de Titanic, we vinden dat een illegale immigrant die bij ons de liefde heeft gevonden niet teruggestuurd mag worden, we houden nog steeds van het verhaal van Romeo en Julia.
We zijn gewend de geschiedenis te vertellen vanuit oorlogen en bloedvergieten. De mensheid lijkt daaruit te bestaan. Maar ondanks de gruwel zijn we er nog altijd als menselijke soort. Het is dankzij de liefde dat we nog niet in moorddadigheid ten onder zijn gegaan. Omdat we altijd ook voor elkaar zijn blijven zorgen.”

Daar kan Trump het mee doen, wat mij betreft.
En nu moet ik er uit om tijdig een strategische positie in te nemen bij de uitgang. Want anders mis ik mijn overstap.
Goede reis.

Frank

foto van SEEDZ for life.

Vrouw versus man

Wat wil een vrouw nu eigenlijk? Of beter gezegd: wat wil de vrouwelijke energie? Vrouwelijke energie wil liefde aanbieden, vrouwelijke kracht, energie en emotie. En wil daarin gezien en bevestigd worden want voor vrouwelijke energie is de (liefdes)relatie het allerbelangrijkste.

En wat wil de mannelijke energie? Mannelijke energie heeft een missie nodig, een doel om te realiseren, liefst individueel en hoogst persoonlijk. Daar is de mannelijke energie op gefocust. Een liefdesrelatie is ook voor hem belangrijk, maar dan toch vooral als een plek waarin hij tot rust kan komen, nieuwe krachten op kan doen om vervolgens weer op missie te gaan.

Lees verder

© 2021 Seedz for Life

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑