Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Aanmelding, betaling en annulering

Eendaagse cursussen:

 • Na schriftelijke aanmelding krijg je van ons een bevestiging en betaalverzoek. Je plaats is gereserveerd op het moment dat je hebt betaald.
 • Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding inclusief betaling.
 • Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor de cursusdag. Cursusgeld dat is voldaan blijft in dat geval staan als een tegoed dat je kunt gebruiken voor deelname aan een van onze activiteiten op een later moment.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaande aan de eerste cursusdag wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 • Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

Meerdaagse cursussen:

 • Na schriftelijke aanmelding krijg je van ons een bevestiging en een betaalverzoek voor het cursusbedrag.  Je plaats is gereserveerd op het moment dat je de volledige betaling hebt voldaan.
 • Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding inclusief (aan)betaling.
 • Voor aanvang van de cursus dient het volledige cursusgeld betaald te zijn.
 • Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Je gedane betaling blijft in dat geval staan als een tegoed dat je kunt gebruiken voor deelname aan een van onze activiteiten op een later moment.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaande aan de eerste cursusdag wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Algemeen:

 • Indien je als deelnemer meent door overmacht niet deel te kunnen nemen aan de cursus wordt in overleg een oplossing gezocht, zoals deelname op een ander moment.
 • In het geval dat de cursus door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan zoeken we in overleg met alle betrokkenen naar alternatieve data. Mocht dit niet lukken dan zullen we het cursusgeld naar rato van eventueel al gevolgde dagen retourneren.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW voor particulieren, en exclusief 21% BTW voor bedrijven. Na betaling kan via de mail (info@seedzforlife.nl) een (BTW)factuur opgevraagd worden.

2. Verantwoordelijkheid

Door deel te nemen aan de cursus  gaat de deelnemer akkoord met de volgende verklaring:

 • Ik verklaar dat ik door mijn lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid mijzelf in staat acht aan deze cursus deel te nemen, en dat ik voldoende in staat ben de effecten die de cursus op mij kan hebben zelf te dragen.
 • Ik verklaar dat ik geen last heb van acute psychiatrische en/of traumatische problematiek. Bij twijfel neem ik contact op met de trainers.
 • Indien ik medicatie gebruik neem ik hierover contact op met de trainers.
 • Ik verklaar dat ik mijzelf en andere aanwezigen tijdens de cursus niet in gevaar zal brengen. Dit betekent ook dat als ik gezondheidsklachten heb met een mogelijk besmettingsrisico ik niet aan de cursus zal deelnemen.
 • Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deelname aan deze cursus en de effecten op me en ontsla de organisatoren van alle wettelijke verantwoordelijkheid in deze.
 • Ik verklaar mijn eigen grenzen te bewaken en die van de ander te respecteren en hier naar te handelen.
 • Ik verklaar vertrouwelijk om te gaan met alles wat er tijdens de cursus gebeurt, en niets hiervan te delen met derden.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
 • Tijdens de cursus is het gebruik van drugs, psychoactieve stoffen en alcohol verboden. Deelnemers onder invloed van deze middelen worden niet toegelaten tot de cursus.
KvK nummer 76892514
BTW ID-nummer NL860828797B01
Bankrekening NL87INGB0006582717
Translate »