Privacy verklaring

Privacybeleid | Cookie verklaring  | Disclaimer  Seedz for life | Algemeen

Persoonlijk en transpersoonlijk bewustzijn

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring informeren we je over privacy aspecten van onze dienstverlening en
website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Seedz for life. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan ons privacy beleid te hebben gelezen en te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om je identiteit te achterhalen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt –bijvoorbeeld bij de aanmelding voor een activiteit-  en gegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten of onze nieuwsbrief, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor jou, zoals het toezenden van nieuwsbrieven en organiseren van activiteiten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van je verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het organiseren van onze activiteiten. Daarbij gaat het met name om het controleren van het aantal deelnemers aan een activiteit, het bewaken van een balans tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers, als dat voor de activiteit van belang is, controle op aanwezigheid en controle op betaling.
  • om met je in contact te kunnen treden, bijvoorbeeld voor het toezenden van praktische informatie met betrekking tot de activiteit, overleg over je aanmelding, en dergelijke.
  • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van jouw toestemming hiervoor. Wij doen doet alleen als je expliciet te kennen hebt gegeven hierin geïnteresseerd te zijn, door middel van aanmelding voor onze nieuwsbrief.
    Bent je al opgenomen in onze mailinglijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal, dan kan Seedz for life je gegevens daarvoor blijven gebruiken. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door op de uitschrijflink te klikken.
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf
  • levering en facturatie van onze diensten

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn verwerking persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot jou. Gegevens verkregen uit aanmelding voor activiteiten, en correspondentie daarover, worden door ons maximaal twee jaar bewaard. Gegevens verkregen uit aanmelding voor onze nieuwsbrief worden automatisch gewist op het moment dat je je voor deze nieuwsbrief afmeldt.

Je rechten als betrokkene

De privacy wetgeving geeft je een aantal rechten. Wij informeren je daar graag over. Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail of het contactformulier.
Recht van toegang en inzage:
je hebt het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van je persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:  je hebt steeds het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van verzet: de privacy wetgeving biedt je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij ontvangen wel graag je motivering, tenzij het gaat om bezwaar tegen direct marketing, dat kan zonder opgaaf van redenen.

Recht van gegevensoverdracht: je hebt het recht om je persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere organisaties over te kunnen dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming: voor alle verwerkingen die wij op je voorafgaande toestemming hebben gebaseerd, kun je op ieder moment besluiten je toestemming in te trekken.

Klachtrecht: wanneer je een klacht heeft over privacyschending door onze organisatie, dan horen wij dat graag van je. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met jou tot een oplossing te komen. Je kunt daarvoor contact opnemen met contact@seedzforlife.nl .  Ook kun je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

\

Gegevens delen met anderen?

Je persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder je instemming. In voorkomend geval zullen wij je om toestemming vragen voor het doorzenden van je gegevens aan andere bedrijven of instanties. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder je toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je over dergelijke situaties vooraf te informeren.

Aansprakelijkheid

Seedz for life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens door een derde. Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van je eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Hou er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op (de organisatie van) onze diensten op dit moment. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Je keuzes voor verwerking persoonsgegevens

Wij bieden al onze relaties de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wil  je een verandering van je keuze doorgeven, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

DISCLAIMER

Via onze website, bijvoorbeeld onze blogs, wordt informatie verstrekt over ons bedrijf, over inhoudelijke onderwerpen of  over onze diensten/producten. Deze voor iedereen toegankelijke informatie is nooit bedoeld voor concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Seedz for life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Seedz for life
contact@seedzforlife.nl

KvK nummer 76892514
BTW ID-nummer NL860828797B01
Bankrekening NL87INGB0006582717
Translate »