Wat wil een vrouw nu eigenlijk? Of beter gezegd: wat wil de vrouwelijke energie? Vrouwelijke energie wil liefde aanbieden, vrouwelijke kracht, energie en emotie. En wil daarin gezien en bevestigd worden want voor vrouwelijke energie is de (liefdes)relatie het allerbelangrijkste.

En wat wil de mannelijke energie? Mannelijke energie heeft een missie nodig, een doel om te realiseren, liefst individueel en hoogst persoonlijk. Daar is de mannelijke energie op gefocust. Een liefdesrelatie is ook voor hem belangrijk, maar dan toch vooral als een plek waarin hij tot rust kan komen, nieuwe krachten op kan doen om vervolgens weer op missie te gaan.

De vrouwelijke energie zoekt voortdurend naar verbinding, en de bevestiging daarvan. Mannelijke energie zoekt voortdurend naar ruimte en vrijheid. Daarom kan een man het al snel benauwd krijgen als een vrouw om bevestiging van de liefde vraagt,want dat ervaart hij als claimend en dus als een bedreiging van zijn vrijheid. Daarom kan een vrouw snel onzeker worden als de man niet op haar gericht is, want dat ervaart zij als een afwijzing van haar liefde .

En dat leidt gemakkelijk tot conflicten. De vrouwelijke energie wordt dan nog emotioneler en vraagt dan nog nadrukkelijker om bevestiging van de liefde. Terwijl de mannelijke energie op zijn beurt nog meer op zichzelf gericht raakt, zijn behoefte aan vrijheid voelt, en de deur dichthoudt.

“Wat doe je afstandelijk” (ze bedoelt: je laat mijn liefde niet toe en dat kwetst me)
“Hoezo, ik doe helemaal niet afstandelijk” (hij bedoelt: laat me even mijn ruimte)
“Jawel, dat doe je de laatste tijd heel vaak” (zij bedoelt: ik wil nu onze liefde voelen)
“Nu moet je niet overdrijven” (hij bedoelt: ik voel me onder druk gezet)
“Met jou valt niet te praten” (ze bedoelt: ik weet niet meer hoe ik jou met mijn liefde kan bereiken)
“Dat moet jij nodig zeggen, jij wordt meteen emotioneel” (hij bedoelt: ik ben bang voor jouw emoties. Die overspoelen me en dan ben ik de grip kwijt).

 

couple im auto

 

Onze TIP voor de vrouw: als hij zo doet, begrijp dan dat het niet is dat hij geen liefde voor je voelt, maar dat hij bang is de ruimte  kwijt te raken.

Onze TIP voor de man: als zij zo doet, begrijp dan dat zij je niet aan banden wil leggen, maar dat zij behoefte heeft de liefde tussen jullie steeds te blijven voelen.

Onze TIP voor jullie samen: lach af en toe om deze verschillen, dat haalt de scherpe kantjes er af.  En kijk vervolgens of je elkaars energie op een positieve manier kunt uitdagen. Want mannelijke en vrouwelijke energie die elkaar wel vinden levert intense momenten op …

 

P.S.: bij vrouwen is de vrouwelijke energie vaak leidend, bij mannen de mannelijke energie. Maar het kan ook andersom zijn, afhankelijk van jullie contact, en het moment.

SEEDZ_logo_banners_schetsen_v1.0_i0.2-02

[aanmeldknop]