Onze workshops en trainingen staan in de traditie van het spiritual sexual shamanism. We combineren dat met elementen uit de Tantra en met emotioneel lichaamswerk.

Wat betekenen deze begrippen?

Spiritual sexual shamanism

Sjamanisme is een verzamelnaam van spirituele inzichten en rituelen. Duizenden jaren geleden vond je over de hele wereld vormen van sjamanisme waarmee de mensen hun verbinding met het leven en de kosmos uitdrukten, het is de oudste vorm van bewuste spirituele beleving. De natuur speelde daarbij een grote rol, niet alleen de fysieke natuur maar vooral de spirituele dimensie daarvan. Met de komst van de grote wereldgodsdiensten als Jodendom, Christendom en Islam verdween deze traditionele vorm van sjamanisme, het langst hield sjamanisme stand in Zuid-Amerika bij volkeren als de Azteken en de Maya’s. Maar met de komst van de Spanjaarden werd het sjamanisme ook daar verbannen.

Spiritual sexual shamanism is een vorm van sjamanisme waarbij seksuele energie wordt gebruikt om meer direct contact te krijgen met de essentie van het bestaan. Die essentie is ‘sacred’, vandaar dat we ook wel spreken over ‘sacred sexuality’. Gebruikt in rituelen wordt het een poort, een gateway naar andere lagen van het bewustzijn, voorbij persoonlijkheid, identiteit en ego. Seksuele energie wordt gezien als de meest krachtige energie die er is, het wordt gelijkgesteld aan levenskracht, life-force. Omdat het bij sacred sexual shamanism gaat om de kracht van het leven, gaat het ook over de kracht van de dood.

In het oorspronkelijk sjamanisme waren er sjamanen die als taak hadden contact te onderhouden met ‘the sacred’. In de ‘moderne’ benadering is uitgangspunt dat iedereen, met behulp van sjamanistische oefeningen en rituelen, in staat is toegang te krijgen tot de ‘sacred levels’ van het bestaan. Iedereen heeft een sjamaan in zich.

Tantra en –modern- Sjamanisme

Eigenlijk hebben alle huidige spirituele stromingen en religies hun bron in het sjamanisme, ook tantra. Maar tantra heeft natuurlijk in duizenden jaren een lange ontwikkeling gekend, met vele verschillende stromingen, zoiets als ‘de tantra’ bestaat dan ook niet en dat maakt vergelijken van tantra met sjamanisme moeilijk. Maar we kunnen je wel iets vertellen over hoe wij zelf het verschil ervaren:

 De meeste tantra die op dit moment wordt aangeboden is de zgn. ‘neo-tantra’, dat is een vrij recente stroming ontstaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en eigenlijk een mix tussen Westerse –psychologische en therapeutische- inzichten en spirituele tradities uit India en Tibet. Deze tantra laat je contact maken met je hart, brengt je in een flow van harts –liefdes- energie waarmee je je verbindt met anderen, en met het grote geheel, de spirituele dimensie.

Ook in het sjamanisme gaat het uiteindelijk om liefdesenergie maar dan via de weg van ‘empowering’, ervaren van de enorme kracht van het bestaan en je die kracht -weer- toe eigenen. Meer dan binnen de tantra wordt er gewerkt met de ‘dark site’, niet alleen de lichte energie van liefde en verbinding maar ook de donkere energie van de pure kracht van het bestaan. Sjamanisme werkt meer dan tantra met rituelen waarin die donkere kant wordt verkend, inclusief de dood.

Ook het werken met seksuele energie is explicieter dan binnen de meeste tantra-workshops. Binnen het spiritual sexual shamanism is er geen plaats voor schaamte en schuld, je wordt uitgedaagd dat los te laten en je levenskracht ‘schaamteloos’ te beleven, als een manier om in contact te komen, en te blijven, met de essentie van het bestaan zelf. Spiritual sexual shamanism richt zich -meer dan de meeste tantra- vooral op contact met het ‘transpersonal level’, een bewustzijn waarbij je ego, identiteit, gender en dergelijke er niet meer toe doen. Dat alles maakt spiritual sexual shamanism enorm krachtig. 

Shamanism is not a sweet kitten you can take on your lap, it’s a roaring lion. Shamanism is about being F* alive, that’s all. Just be F* alive!”
(Bruce Lion, international shamanic teacher)

Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk is gericht op het ‘bevrijden’ van je lichaam van oude emotionele blokkades. Die hebben we allemaal, het zijn reacties op vervelende, pijnlijke of traumatische gebeurtenissen uit het verleden die zich hebben vastgezet in je lichaam. Emotioneel lichaamswerk helpt je deze blokkades vloeibaar te maken zodat ze kunnen oplossen en je die oude pijn kunt integreren. Met als resultaat meer stroming, meer ruimte en meer energie. Daarmee sluit emotioneel lichaamswerk prima aan bij spiritual sexual shamanism.