Onze workshops en trainingen staan in de traditie van het spiritual sexual shamanism, gecombineerd met elementen uit tantra en emotioneel lichaamswerk. 

Wat betekenen deze begrippen?

Spiritual sexual shamanism

Sjamanisme is een verzamelnaam van spirituele inzichten en rituelen. Duizenden jaren geleden vond je over de hele wereld vormen van sjamanisme waarmee de mensen hun verbinding met het leven en de kosmos uitdrukten. Het is de oudste vorm van bewuste spirituele beleving en heling die de mensheid kent. De natuur speelde daarbij een grote rol, niet alleen de fysieke natuur maar vooral de spirituele dimensie daarvan. Met de komst van de grote wereldgodsdiensten als Jodendom, Christendom en Islam verdween deze traditionele vorm van sjamanisme. Het langst hield sjamanisme stand in Zuid-Amerika bij volkeren als de Azteken en de Maya’s. Maar met de komst van de Spanjaarden werd het sjamanisme ook daar verbannen.

Spiritual sexual shamanism is een vorm van sjamanisme waarbij seksuele energie wordt gebruikt om meer direct contact te krijgen met de essentie van het bestaan. Die essentie is ‘sacred’, vandaar dat we ook wel spreken over ‘sacred sexuality’. Gebruikt in rituelen wordt het een poort naar andere lagen van het bewustzijn, voorbij persoonlijkheid, identiteit en ego. Seksuele energie wordt gezien als de meest krachtige energie die er is, het wordt gelijkgesteld aan levenskracht. Omdat het bij sacred sexual shamanism gaat om de kracht van het leven, gaat het ook over de kracht van de dood.

In het oorspronkelijk sjamanisme waren er sjamanen die als taak hadden contact te onderhouden met ‘the sacred’. In de ‘moderne’ benadering is uitgangspunt dat iedereen, met behulp van sjamanistische oefeningen en rituelen, in staat is toegang te krijgen tot de ‘sacred levels’ van het bestaan. Iedereen heeft een sjamaan in zich.

Tantra en –modern- Sjamanisme

Eigenlijk hebben alle huidige spirituele stromingen en religies hun bron in het sjamanisme, ook tantra. Maar tantra heeft natuurlijk in duizenden jaren een lange ontwikkeling gekend, met vele verschillende stromingen. Zoiets als ‘de tantra’ bestaat dan ook niet. Dat maakt vergelijken van tantra met sjamanisme moeilijk. Maar we kunnen je wel iets vertellen over hoe wij zelf het verschil ervaren.

Het meeste tantra aanbod op dit moment valt onder de zgn. ‘neo-tantra’. Dat is een vrij recente stroming ontstaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en eigenlijk een mix tussen Westerse –psychologische en therapeutische- inzichten en spirituele tradities uit India en Tibet. Deze vorm van tantra laat je contact maken met je hart, brengt je in een flow van harts -liefdes- energie waarmee je je verbindt met anderen, en met het grote geheel, de spirituele dimensie.

Ook in het sjamanisme gaat het uiteindelijk om liefdesenergie! Maar dan via de weg van ‘empowering’: het ervaren van de enorme kracht van het bestaan en je die kracht -weer- toe eigenen. Meer dan binnen de neo-tantra werken we binnen het sjamanisme niet alleen met de lichte energie van liefde en verbinding maar werken we via rituelen met de meer ‘donkere’ lagen van het bestaan. 

Ook het werken met seksuele energie is explicieter dan binnen de meeste tantra-workshops. Als belangrijkste bron van onze levenskracht nodigen we je om uit deze ‘schaamteloos’ te beleven, als een manier om in contact te komen, en te blijven, met de essentie van het bestaan zelf.

Spiritual sexual shamanism richt zich -meer dan neo-tantra- vooral op contact met het ‘transpersoonlijke bewustzijnsniveau’, waarbij je ego, identiteit, gender en dergelijke er niet (meer) toe doen. Om dit niveau in haar werkelijke diepte te kunnen ervaren is een gegrond bewustzijn van je persoonlijke bewustzijnsniveau van essentieel belang. In onze trainingen is daarom aandacht voor beide niveaus.

Het persoonlijke bewustzijnsniveau is daarbij erg gebaat bij oa proceswerk en emotioneel lichaamswerk die je helpen om je meer bewust te worden van je ego identificaties en om emotionele blokkades los te laten. Denk daarbij aan sharing cirkels, ademhalingstechnieken, beweging, stemwerk, energetisch werk, aanraking, emotional release, stimuleren en sturen van seksuele energie, rituelen rond dood en wedergeboorte. Waar mogelijk werken we ook buiten, in connectie met de natuur.

Shamanism is not a sweet kitten you can take on your lap, it’s a roaring lion. Shamanism is about being F* alive, that’s all. Just be F* alive!”
(Bruce Lion, international shamanic teacher)