ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Aanmelding, betaling en restitutie
 • Je aanmelding is definitief wanneer deze via het inschrijfformulier, email of anderszins door Seedz for life is ontvangen en je hierover van ons een bevestiging van deelname hebt ontvangen.
 • Betaling van het cursusgeld vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst van ons betaalverzoek, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • Mocht je willen annuleren, dan kan dit na aftrek van € 35,- administratiekosten binnen 14 dagen na aanmelding. Restitutie van cursusgeld is daarna niet meer mogelijk, tenzij sprake is van overmacht. Indien je als deelnemer meent door overmacht -waaronder door covid19 gerelateerde klachten- niet deel te kunnen nemen aan de cursus wordt in overleg een oplossing gezocht, zoals deelname op een ander moment.
 • In het geval dat de cursus door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan -waaronder maatregelen vanuit de overheid rondom covid-19- zoeken we in overleg met alle betrokkenen naar alternatieve data. Mocht dit niet lukken dan zullen we het cursusgeld naar rato van eventueel al gevolgde dagen retourneren.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Na betaling kan via de mail een factuur opgevraagd worden.
 1. Verantwoordelijkheid

Door deel te nemen aan de cursus  gaat de deelnemer akkoord met de volgende verklaring:

 • Ik verklaar dat ik door mijn lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid mijzelf in staat acht aan deze cursus deel te nemen, en dat ik voldoende in staat ben de effecten die de cursus op mij kan hebben zelf te dragen.
 • Ik verklaar dat ik geen last heb van acute psychiatrische en/of traumatische problematiek. Bij twijfel neem ik contact op met de trainers.
 • Indien ik medicatie gebruik neem ik hierover contact op met de trainers.
 • Ik verklaar dat ik mijzelf en andere aanwezigen tijdens de cursus niet in gevaar zal brengen. Dit betekent ook dat als ik gezondheidsklachten heb met een mogelijk besmettingsrisico ik niet aan de cursus zal deelnemen.
 • Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deelname aan deze cursus en de effecten op me en ontsla de organisatoren van alle wettelijke verantwoordelijkheid in deze.
 • Ik verklaar mijn eigen grenzen te bewaken en die van de ander te respecteren en hier naar te handelen.
 • Ik verklaar vertrouwelijk om te gaan met alles wat er tijdens de cursus gebeurt, en niets hiervan te delen met derden.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
 • Tijdens de cursus is het gebruik van drugs, psychoactieve stoffen en alcohol verboden. Deelnemers onder invloed van deze middelen worden niet toegelaten tot de cursus.

Covid-19: tijdens de cursus wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de dan geldende adviezen ter preventie van verspreiding van het Covid-19 virus (groepsgrootte, ventilatie etc.), maar het risico op besmetting kan nooit tot 0 worden gereduceerd. Ik verklaar dat ik dit risico accepteer en dit voor eigen verantwoordelijkheid neem.